Föreningar    
Svenska Russavelsföreningen Sveriges Shetlandssällskap  
Skånes Russavelsföreningen Shetland Syd  
Skånes Ponnytravklubb